InnoHealth Datalake Projekt

Az egészségügyi adatok napjainkban az egészségügy szinte minden területén – a prevenciótól a betegellátáson és szolgáltatásokon át az innovációig – kulcsszereplővé váltak. A hazai egészségpolitika is felismerve az egészségügyi adatok fontosságát és hasznosításának lehetőségét elsősorban az egészségügyi szolgáltatás színvonalának és költséghatékonyságának növelése érdekében tett progresszív lépéseket az elmúlt néhány évben, így pl. létrehozta az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT). Természetesen, az eddigi pozitív tapasztalatok alapján is, ezt az utat folytani kell a korszerű betegellátás és prevenció érdekében. Ugyanakkor az egészségügyi adatoknak az egészségügyi és egészségipari K+F+I területeket támogató hasznosítása további fontos koncepcionális és gyakorlati teendőket is igényel.

E teendőkre is fókuszál az E-Group ICT Software ZRT. (százszázalékos magyar tulajdonban lévő innovatív informatikai cégcsoport, 1993) és a Pécsi Tudományegyetem konzorciális együttműködésével szervezett négyéves ’Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben’ című Projekt (GINOP-2.2.1-15-2017-00067; rövid néven: InnoHealth DataLake, IHDL). A Projekt fő célja egy típusában új komplex informatikai rendszer (’adattó’) koncepciójának kidolgozása, infrastruktúrájának megvalósítása és gyakorlati implementálása, ami a PTE valamennyi egészségügyi adatának begyűjtésére, tárolására és az adatok analízisére egyaránt képes, s ami a hazai, sőt a térségi egészségügy számára prototípusként is szolgálhat majd. Ennek megfelelően a Konzorcium aktívan keresi és építi azokat a nemzetközi és hazai lehetőségeket és kapcsolatokat is, melyekhez a projekt egésze vagy annak részegységei csatlakozni tudnak, így az együttműködéseken keresztül a projekt értéke és kiválósági mutatói tovább növelhetők, támogatva és bővítve a hasznosulás és hosszú távú finanszírozhatóság lehetőségeit is. 

Az IHDL jelentősége

Az adattó képességei nemcsak az ellátórendszer támogatására, minőségi javítására alkalmasak, hanem azok az egészségügyi és egészségipari innováció hajtóerejét is képezhetik.

A Projekt koncepciója és stratégiája e széleskörű lehetőségek kiaknázására fókuszál, s megvalósulása az egészségügyi adathasznosítás számos, még kevésbé mérlegelt sőt új aspektusát is felveti, az adatvagyon értékelésének szükségességétől az adat-alapú innovációig és az újszerű és széleskörű adathasznosítás jogi kereteinek meghatározásáig. A merőben új típusú innovatív informatikai adattó rendszer lehetővé teszi az adatok hasznosításának az eddigi hazai gyakorlatban, ha nem is kizárólag, de elsősorban mérlegelt lehetőségeit (szolgáltatás és ellátás színvonalának javítása, pl. betegút rövidítés, költség-optimalizálás) messze meghaladó kiaknázását. Így az adat-felhasználás és elemzés az ellátás vonatkozásában új területeket nyithat meg a gyógyítás és prevenció számára; a diagnosztika- és a terápia vonatkozásában új, köztük egészséggazdasági összefüggésekhez vezethet; az egészségügyi/ipari kutatás és innováció területein új szempontokra világíthat rá.

Mindez a képesség és lehetőség megerősíti az egészségügyi adatok óriási nemzeti értékét és stratégiai fontosságát: az adatok kulcsszereplők nemcsak a nemzeti egészségügyben és ahhoz kapcsolódó területeken, hanem innovációs potenciáljuk révén a nemzetgazdaság versenyképességében is. Az egészségügyi adat a társadalom jövőjének szempontjából az egyik legkritikusabb nemzeti vagyontárgy. Adatból információ,  információból tudás, tudásból bölcsesség nyerhető, a bölcsesség pedig fenntartható, gazdag és egészséges társadalmat eredményez. Projektünk jelentős lépés az adatvagyon számbavételéhez, gondos megtartásához, kezeléséhez, valamint innovatív hasznosíthatóságához.  

Az IHDL megvalósulása

Az IHDL koncepciójának kidolgozásával az informatikai rendszer elvi kereteit, megvalósításának stratégiai és gyakorlati szempontjait határoztuk meg. Az egészségügy jelenlegi és várható jövőbeli igényei alapján definiáltuk az adattó képességeinek együttesét: adattípustól (ez alatt az adatforrást/fajtát, az adathalmaz méretét és az adatok strukturáltságát értve) független adatkanalizáció, adattárolás, valamint olyan adatanalitikai és prediktív, pl. mesterséges intelligencia módszerek biztosítása, melyekkel korszerű és sokrétű adatelemzések és asszociációs vizsgálatok végezhetők, egészségügyi és egészséggazdasági szolgáltatások, döntések és K+F+I tevékenységek támogatására. 

A projektben három szakmai – informatikai technológiai (IT), orvosi-egészségtudományi és jogi – egymással szoros összefüggésben működő és kommunikáló modult képeztünk a különféle szakterületek és tevékenység-típusok és szakemberek (informatikusok, mérnökök, klinikusok, egészséggazdasági, egészségtudományi szakemberek és jogászok) koordinált együttműködésére