Dr. Kuthy Kata

Dr. Kuthy Katalin

Alprojekt vezető

Jogi modul

A projekt tartalmából és céljaiból adódóan, különösen fontos az adatkezelés jogi szempontjainak folyamatos érvényesítése. Ez az adatvédelem számos elvi és gyakorlati kérdésének mérlegelését teszi szükségessé, sőt az új típusú adathasznosítás akár a jogalkotás területén szabály-módosítás és új szabályok bevezetésének kezdeményezését, jogi innovációt is igényelhet. A Projektben szervezett jogi szakértői kör vesz részt a sokféle, komplex jogi feladat megoldásában. A jogi munkacsoport működését és fontosabb feladatát ismertetjük az alábbiakban.

A projekt és a többi munkacsoport vezetője a projekt minden egyes stádiumában, az egyes folyamatok kialakítása során bevonja a jogi munkacsoport jogászait a jogi és az adatvédelmi megfelelőség biztosítása okán, továbbá – többek között  –  az alábbiakban felsoroltak érdekében is:

  1. megértsék az alkalmazott, továbbá a jövőben alkalmazandó információs technológiákat (pl. prediktív adatelemzés stb.) és azok adatvédelmi implikációit,
  2. lépésről lépésre kövessék a projekt információs folyamatait, hogy észlelhessék a hiányosságokat és megfelelő megoldásokat javasolhassanak,
  3. értékeljék azokat a technológiai változásokat, amelyeknek jogi, adatvédelmi, privacy vonatkozású következményei lehetnek, és javaslatokat tegyenek ezek megoldására
  4. szabályozási igény- és szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
  5. előkészítés, műszaki tervezés szabályozási szakértői támogatása,
  6. szabályozási szakértői műhelymunkák,
  7. jogszabályok, felügyeleti szervek által előírt kötelező szabályzati rendszer kialakítása,
  8. jogszabályok, felügyeleti szervek által előírt módon, az adatközpont szolgáltatási    tevékenysége szerződéses rendszerének kialakítása,
  9. szabályozási feltételrendszer kielégítésével kacsolatos követelmények meghatározása, szabályozási dokumentumok elkészítése,
  10. a jogi szabályozáson túlmenő követelményrendszer megfogalmazása.

Jogi Munkacsoport

Dr. Kuthy Katalin

Dr. Szőke Gergely 

Dr. Czapári Dóra

Meghívott tagjai: jogi szakértők